Folyamatban lévő projektek

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok központi névjegyzékkel kapcsolatos papír alapú kérelmeinek feldolgozása érdekében a feladat ellátását támogató informatikai szolgáltatások, különösen alkalmazás-fejlesztés, rendszerüzemeltetés, valamint kapcsolódó informatikai szolgáltatások nyújtása

A projekt célja:

Az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő-választások, valamint az országos népszavazások lebonyolításához nélkülözhetetlen, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatkezelésében lévő, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok központi névjegyzékkel kapcsolatos papír alapú kérelmeinek feldolgozása, elbírálás céljából történő elektronikus rögzítése és továbbítása érdekében a feladat ellátását támogató informatikai szolgáltatások, különösen alkalmazás-fejlesztés, rendszerüzemeltetés, valamint kapcsolódó informatikai szolgáltatások nyújtása.

A Kopint-Datorg Kft. feladatai a projekt során:

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben benyújtott névjegyzéki kérelmének regisztrációs előfeldolgozását végző informatikai rendszer (NREG), tervezése, fejlesztése, tesztelése, 2020. január 1. napjával történő éles üzembe állítása, teljes körű üzemeltetése, valamint az NVI által meghatározott igények szerinti továbbfejlesztése.

A KSH Elektra rendszer mint elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó informatikai alkalmazás továbbfejlesztési, hibajavítási és támogatási feladatainak ellátása, fejlesztés- és rendszertámogatás, valamint élesüzemi támogatás

A projekt célja:

A KSH ELEKTRA elektronikus adatgyűjtési rendszerrel kapcsolatos technológia-váltás megvalósítása (a jelenlegi Adobe Flash/Flex alapú technológiai háttér tisztán HTML+Javascript alapú megoldássá történő átállítása a funkcionalitás minél nagyobb mértékű megőrzése mellett), az új rendszer 2020. december 15. napjával történő éles üzembe állításának és üzemeltetésének támogatása.

A Kopint-Datorg Kft. feladatai a projekt során:

A technológia-váltással összefüggő alkalmazásfejlesztés, kérdőív sablon és űrlap migrációt támogató egyedi alkalmazás fejlesztése, űrlapszerkesztéshez kapcsolódó szakértői konzultáció biztosítása, az új rendszer éles üzembe állításának és üzemeltetésének támogatása (rendelkezésre állás, hibajavítás, támogatási tevékenység), dokumentációk elkészítése, valamint opcionálisan lehívható fejlesztési keret terhére történő továbbfejlesztés.

 

Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00027

A projekt célja:

A projekt a magyar közigazgatás számára az elektronikus ügyintézés hatékony kiépítéséhez új megközelítésű szolgáltatásokat vezet be, fejleszt tovább és népszerűsít. Olyan infrastrukturális megoldásokat alakít ki, amelyek nélkül korszerű elektronikus ügyintézés nem alakítható ki (pl.: rendelkezési nyilvántartás), és olyan újszerű megközelítéseket valósít meg, amely növeli a hatósági ügyintézések hatékonyságát, átláthatóságát, biztonsági szintjét. Kiemelt feladat, hogy a már kialakított és kialakításra kerülő infrastrukturális megoldások a konkrét ágazati szolgáltatásokba beépülve jelenjenek meg, és az ágazati megoldások tömegesen alkalmazzák a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat (SZEÜSZ-öket).

A Kopint-Datorg Kft. feladatai a projekt során:

A SZEÜSZ-öket igénybevevő szervezetek számossága a jogszabályi kötelezettségek miatt több ezres nagyságrendet jelent, és így elengedhetetlenné vált a SZEÜSZ-ökhöz történő csatlakozási folyamatok optimalizálása. A Kopint-Datorg Kft. feladata a SZEÜSZ csatlakozásokat támogató alkalmazás fejlesztése az alábbi funkcionalitás megvalósításával:

 • egykapus, publikus elektronikus (webes) csatlakozási pont biztosítása a csatlakozó szervezetek (ügyfelek) részére,
 • belső munkafolyamatok támogatása, beleértve a csatlakozás megvalósításában résztvevő szervezeti egységek közötti folyamatokat is,
 • minél szélesebb körű automatizálás a csatlakozásban érintett szakrendszerek és nyilvántartások (SZEÜSZ rendszerek) közötti kapcsolat kialakításával,
 • csatlakozó szervezetek és belső felhasználók, vezetők felé státuszinformációk, riportok biztosítása.

A projekt státusza: a Követelményspecifikáció és a Logikai rendszerterv a VI. mérföldkőre, 2020. június 30-ra elkészült.

Kapcsolódó dokumentumok:
Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése

Európai Unió által előírt PSD2 rendelkezésnek megfelelő elektronikus fizetést támogató rendszer fejlesztése

A projekt célja:

Az év végével szigorodó VPOS fizetési szabályoknak (uniós PSD2 rendelkezésnek, erős ügyfél hitelesítés) megfelelő elektronikus fizetés biztosítása a BFKH érintett Ügyfelei részére.

A Kopint-Datorg Kft. feladatai a projekt során:
 • A harmadik fél által fejlesztett új verziójú Intézményi Pénztárprogram (IPP) által támasztott követelményeknek megfelelő interfész kifejlesztése.
 • Szükséges verzió váltások elvégzése az E-ügyintézési rendszeren.
 • Az általunk által fejlesztet Elektronikus Fizetést Támogató Rendszer (EFTR) továbbfejlesztése.
 • Érintett szakrendszerek továbbfejlesztése.
 • Felhasználói tesztelés koordinálása, éles tesztelés lebonyolítása.
 • Dokumentációkészítés, frissítés.

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP2.0) - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008

A projekt célja:
 • az önkormányzati ASP szolgáltatásrendszer országos kiterjesztése,
 • kiegészítve a szolgáltatások továbbfejlesztésével és
 • egy adattárház megvalósításával, illetve
 • az üzemeltetési, támogatási feladatokat ellátó ASP Központ bővítésével, továbbfejlesztésével.
A Kopint-Datorg Kft. feladatai a projekt során:

Az iFORM alapú Önkormányzati ASP űrlapkezelő rendszer továbbfejlesztése, tesztelése, adatmigráció és bevezetés-támogatás.
Az Önkormányzati ASP űrlapkezelő rendszer része egyfelől az e-önkormányzati portál (http://e-onkormanyzat.gov.hu/) alatt elérhető űrlapkitöltő alkalmazás, amely az ügyfelek számára biztosít elektronikus ügyindítási lehetőségeket strukturált iFORM űrlapok segítségével. Az űrlapokat közhiteles és szakrendszeri nyilvántartásokból történő előtöltésekkel (űrlap-megszemélyesítéssel), ellenőrzésekkel, Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) fizetéssel, és azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel (AVDH) Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás (BKSZ) igénybevétele mellett lehet a kiválasztott önkormányzat(ok) részére elküldeni.
Az Önkormányzati ASP űrlapkezelő rendszer része továbbá az űrlapmenedzsment alkalmazás, amely az ASP központi űrlapok publikálása és menedzselése mellett az önkormányzati űrlapok publikálását és paraméterezéseit támogatja.
Az űrlapsablonok az iFORM űrlapszerkesztő vastagkliens alkalmazással készíthetők el.

Kapcsolódó dokumentumok:

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése

Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása / elektronikus űrlapkitöltés-támogatás szolgáltatás (KAK SW) - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025

A projekt célja:
 • az állampolgárok mentesítése a felesleges és személyes jelenlétet igénylő ügyintézéstől,
 • az ügyintézési idő rövidítése,
 • az ügyintézés menetének elektronikusan nyomon követhetővé tétele,
 • a közigazgatás szereplői között naprakész adatokkal működő adatcsere biztosítása.

A fejlesztések eredményeként az állampolgárok személyre szabható, ügyfélbarát ügyintézési felületen keresztül vehetik igénybe az e-közigazgatási szolgáltatásokat. A projektben összekapcsolásra kerülnek a nagy állami nyilvántartásokat és szakrendszerek is, amelyek automatikus adat- és információátadásra lesznek képesek, így a naprakész adatoknak köszönhetően felgyorsul az ügyintézés.

A Kopint-Datorg Kft. feladatai a projekt során:

A Kopint-Datorg Kft. saját fejlesztésű iFORM űrlaptechnológiáján alapuló intelligens elektronikus űrlapszolgáltatások kialakítása (e-Papír KEÜSZ, Cégkapu regisztrációs alkalmazások, eHR-iFORM alkalmazás, SZÜF-ön integrált iFORM alapú elektronikus űrlapkitöltés, InNOVA-iFORM), valamint az elektronikus űrlapszolgáltatás központi megoldásként, elektronikus ügyintézési szolgáltatásként történő biztosítása (elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás – e-Űrlap KEÜSZ).

e-Papír KEÜSZ
Az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás, mint központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (e-Papír KEÜSZ) tervezése, fejlesztése, tesztelése, az éles üzembe állítás támogatása, valamint az éles üzemi tapasztalatok alapján felmerült igények szerinti továbbfejlesztése, üzemeltetés támogatása. Az e-Papír KEÜSZ célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek (természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek egyaránt) beadványát elektronikus úton továbbítani az elektronikus ügyintézést biztosító szerv felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt strukturált űrlappal, szakrendszeri ügyintézéssel támogatni.

Cégkapu regisztrációs alkalmazások
A cégkapu használatra kötelezett szervezetek számára a cégkapu automatikus, online vagy ügyintézői jóváhagyáshoz kötött, e-űrlapos regisztrációját biztosító alkalmazások tervezése, fejlesztése, tesztelése, az éles üzembe állítás támogatása, valamint az éles üzemi tapasztalatok alapján felmerült igények szerinti továbbfejlesztése, üzemeltetés támogatása.

eHR-iFORM alkalmazás
Az eHR-iFORM alkalmazás tervezése, fejlesztése, tesztelése, az éles üzembe állítás támogatása, valamint az éles üzemi tapasztalatok alapján felmerült igények szerinti továbbfejlesztése, üzemeltetés támogatása. Az eHR-iFORM alkalmazás biztosítja, hogy az állami tisztviselők a tárhelyükre megkapott munkáltatói intézkedésekre válaszaikat (jóváhagyás/véleményezés) elektronikus úton és hiteles elektronikus űrlap alapú dokumentumban tudják megküldeni.

SZÜF-ön integrált iFORM alapú elektronikus űrlapkitöltés (SZÜF-iFORM)
A Személyre szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF-ön) integrált iFORM alapú elektronikus űrlapkitöltés tervezése, fejlesztése, tesztelése, az éles üzembe állítás támogatása, valamint az éles üzemi tapasztalatok alapján felmerült igények szerinti továbbfejlesztése, üzemeltetés támogatása, továbbá iFORM alapú űrlapok szerkesztése, az űrlapszerkesztés oktatása és szakértői támogatása. A SZÜF szolgáltatásai között integrálásra került iFORM űrlaptechnológia azt a célt szolgálja, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervezetek gyorsan előállítható, korszerű, online űrlapok használatával strukturált adatokat is képesek legyenek fogadni a SZÜF felhasználói körétől (természetes személyektől és gazdálkodó szervezetektől).

InNOVA iFORM
Az iFORM űrlaptechnológia (a vékonykliens űrlapkitöltő és a vastagkliens űrlaptervező szoftverkomponensek) alkalmassá tétele az ORFK InNOVA rendőrségi ügyintézési portálba történő integrációjára.

Elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás (e-Űrlap KEÜSZ)
Az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás, mint központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (e-Űrlap KEÜSZ) tervezése, fejlesztése, tesztelése, az éles üzembe állítás támogatása. Az e-Űrlap KEÜSZ az iFORM űrlaptechnológián alapuló, annak funkcionalitását, felhasználási lehetőségeit legszélesebb körűen biztosító központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás. Az e-Űrlap KEÜSZ biztosítja az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapok létrehozását, azok ügyfél (természetes személyek és gazdálkodó szervezetek) általi kitöltését és benyújtását úgy, hogy a szolgáltatás az igénybevevő szerv szakrendszerébe integráltan használható, valamint széleskörű webszolgáltatás hívási támogatást felhasználva munkafolyamat vezérlő által irányított adatfeldolgozási logikákkal lehetővé teszi a tetszőleges adatkörrel történő űrlap-megszemélyesítést.

Kapcsolódó dokumentumok:

Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása

Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) rendszer SZEÜSZ kialakítása - KÖFOP-2.2.7-VEKOP-20-2020-00001

A projekt célja:

Az automatikus döntéshozatal közigazgatási eljárások folyamatába építésével csökkennek a döntéshozatali folyamat során a beavatkozási lehetőségek, hosszabb távon hozzájárulva a közigazgatás átláthatóságának erősítéséhez.

Az automatikus döntéshozatal megvalósításának célja egy olyan integrált szolgáltatás kialakítása, amelynek segítségével az ügy indítása és lezárása közötti ügyintézési lépések emberi beavatkozás nélkül történhetnek meg. Az AKD szolgáltatás hatókörébe az ügyféli front folyamatok direkt módon nem tartoznak bele, helyette a back office ügyintézés elektronizálása, automatizálása terén kíván hiánypótló szolgáltatásokat nyújtani.

 

A Kopint-Datorg Kft. feladatai a projekt során:

A folyamatok minél nagyobb arányú gépi automatizálásával a projekt központi elemeként egy olyan szolgáltatás jön létre, amely az ügytípus beazonosítását követően automatikusan képes döntést hozni a szükséges információk rendelkezésre állása esetén.

A projektben az alábbi feladatok kerülnek teljesítésre:

 • Az AKD informatikai szolgáltatás megtervezése és prototípus kifejlesztése, az AKD szolgáltatás, mint futtatható SZEÜSZ megvalósítása.
 • Az AKD szolgáltatással összhangban a döntéshozatali folyamat automatizálásának vizsgálata, igazgatási módszertan kialakítása.
 • Pilot lefolytatása összesen 10 db olyan ügytípus keretében, amelyek esetében a szükséges részletes jogi, igazgatási, technikai és integrációs szempontú elemzések elvégzését követően indokolt lehet a jelenlegi papír alapú vagy részben elektronizált folyamatok teljes körű automatizálása.
 • A szolgáltatás kiterjesztésének előkészítése: a szolgáltatás közigazgatásra való további kiterjesztése modelljének kidolgozása, a szolgáltatás bevezetési koncepció kialakítása, szükséges jogszabály módosítások előkészítése, képzések kialakítása és lebonyolítása.

A projekt státusza:
A támogatási szerződés 2021. augusztus 17. napján hatályba lépett, a projekt megvalósítása folyamatban van.

Kapcsolódó dokumentumok:

Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) rendszer SZEÜSZ kialakítása

AVSZ - Változásbejelentés és közműátírás alkalmazások fejlesztése - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2021-00061

A projekt célja:
A projekt célja, hogy a természetes személyek állami nyilvántartásokban tárolt név, cím és okmányazonosító adatainak változása esetén értesítést kapjanak azon szolgáltatók (közművek, telekommunikációs, biztosítási és pénzügyi szolgáltatók), amelyek az érintett természetes személlyel szerződéses jogviszonyban állnak és csatlakoztak az AVSZ szolgáltatáshoz.

A Kopint-Datorg Kft. feladatai a projekt során:
Termékminőségbiztosítás, a fejlesztési dokumentumok véleményezése, modulok ellenőrzése.

A projekt státusza:
A támogatási szerződés 2021. július 20. napján hatályba lépett, a projekt megvalósítása folyamatban van.

Kapcsolódó dokumentumok:
AVSZ – Változásbejelentés és közműátírás alkalmazások fejlesztése