Közadat

A társaság teljes neve

KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.

Székhely

H-1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Telephelyek

1081 Budapest, Csokonai u. 3.

8000 Siófok, Babits Mihály u. 57.

Postacím

1428 Budapest Pf.:12.

Telefonszám

+36-1-880-8900

Faxszám

+36-1-880-8915

Központi elektronikus levélcím
A honlap URL-je
Közönségkapcsolat elérhetősége
Szervezeti struktúra
A szervezet vezetői

Ügyvezető – Tolnay Roland

Koordinációs és logisztikai igazgató – dr. Nagy József

Gazdasági igazgató – Ágoston Csilla

Szolgáltatás-fejlesztés üzletág igazgató – Dr. Balaskó Sándor

Minőségbiztosítási üzletág igazgató – Sterbinszky Ádám

MKEH üzletág igazgató – Váriné Reményi Gabriella

IT üzemeltetés vezető – Horváth Attila Bence

Kereskedelmi vezető – Kiss Balázs

Minőségirányítási vezető – Bálint Tamás

Igazgatósági tagok

A Kopint-Datorg Kft-nél nem működik igazgatóság

Felügyelőbizottsági tagok

Vetési Iván

Vámossy Viktória

Görcsi Gergely

Alapító szerv

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: H-1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Postacím: 1389 Budapest, Pf.: 133.

Központi telefonszáma: +36 1 4594200

Központi telefaxszáma: +36 1 3031000

Internetes honlapjának címe: www.nisz.hu

Központi e-mail címe: info@nisz.hu

Felügyelt költségvetési szervek

Jelenleg nincs a Kopint-Datorg Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

Gazdálkodó szervezetek

Jelenleg nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely az Kopint-Datorg Kft. többségi tulajdonában áll, vagy amely felett közvetlen irányítással rendelkezik.

Közalapítványok

Jelenleg nincs olyan közalapítvány, amelyet Kopint-Datorg Kft. alapított, vagy amely alapítói jogát gyakorolja.

Lapok

Jelenleg a Kopint-Datorg Kft. nem rendelkezik saját maga által alapított lappal.

Felettes szerv

Belügyminisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: +36 1 441 1000
Fax: +36 1 441 1437
Honlap cím: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Levelezési cím: 1363 Pf. 17
Központi telefonszám: +36 1 354 4800
Honlap cím: fovarositorvenyszek.birosag.hu

Költségvetési szervek

A Kopint-Datorg Kft. nem rendelkezik általa alapított költségvetési szervvel.

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Kopint-Datorg Kft. nem jár el hatósági ügyekben.

Közszolgáltatások

A Kopint-Datorg Kft. nem nyújt közszolgáltatást.

A szerv nyilvántartásai

A Kopint-Datorg Kft-nek jelenleg nincs saját fenntartású nyilvántartása.

Nyilvános kiadványok

A Kopint-Datorg Kft. nem jelentet meg nyilvános kiadványokat.

Döntéshozatal, ülések

A Kopint-Datorg Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem testületi szervként működik.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Kopint-Datorg Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem testületi szervként működik.

Hirdetmények, közlemények

A Kopint-Datorg Kft-nek jelenleg nincs aktuális hirdetménye és közleménye.

Közérdekű adatok igénylése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Kopint-Datorg Kft. kezelésében lévő közérdekű adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.

Adatvédelmi tisztviselő: Bálint Tamás

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@kdiv.hu

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 1 880 8930; +36 209379669

Gazdálkodási adatok

Jegyzett tőke: 349 020 000 Ft
Tulajdonos: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-168162
Adószáma: 10777488-2-42
Statisztikai számjele: 10777488-6209-113-01
Bankszámla száma: 10404027-00027195-00000006
A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Az Alapító Okirat kelte: 1992. június 30.
A Társaság működésének időtartama: határozatlan

Minőségirányítási rendszer: MSZ EN ISO 9001:2015
Információbiztonság irányítási rendszer: MSZ ISO/IEC 27001:2014

Energetikai szakreferensi riport 2020

Éves költségvetések

Az Kopint-Datorg Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem költségvetési szerv.

A költségvetés végrehajtása

A Kopint-Datorg Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem költségvetési szerv.

A foglalkoztatottak
Támogatások

A Kopint-Datorg Kft. esetében nem értelmezhető az adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem kap költségvetési támogatást.

Szerződések

2020-ban kelt szerződésekre vonatkozóan:
Szerződéslista 5M Ft felett 2020

2019-ben kelt szerződésekre vonatkozóan:
Szerződéslista 5M Ft felett 2019

2018-ban kelt szerződésekre vonatkozóan:
Szerződéslista 5M Ft felett 2018

Egyéb kifizetések

A Kopint-Datorg Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaságnál nem történik ilyen kifizetés.